Regulamin rajdów
Poniżej przedstawiamy ogólne zasady planowanych rajdów

Regulamin Rajdów, Wycieczek i Wędrownych Obozów Konnych organizowanych przez Sportowy Klub Jeździecki JOKAR :


  • Zapraszamy dzieci od lat 9, młodzież i dorosłych. Jedynym warunkiem jest stabilne utrzymywanie się w trzech podstawowych chodach konia : stępie, kłusie i galopie.
  • Każdy z uczestników organizowanych przez nasz Klub wycieczek, rajdów i obozów otrzymuje Książeczkę Jeździecką GTJ PTTK, w której będzie mógł potwierdzać swoje wyprawy konne i zdobywać każdą z odznak Turystyki Jeździeckiej PTTK, popularną, brązową, srebrną i złotą. Egzaminy na te odznaki odbywają się na terenie naszego Klubu, jak i podczas trwania rajdów i obozów.
  • Jeźdźcy, którzy biorą udział w rajdach biegnących szlakami konnymi PTTK zostaną uhonorowani odznaką „Transjurajskiego Szlaku Konnego PTTK”, „Szlaku Konnego Jury Wieluńskiej” bądź „Świętokrzyskiego Szlaku Konnego PTTK”.
  • Trasy rajdów wiodą malowniczymi zakątkami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Jury Wieluńskiej i Ziemi Kieleckiej. Podczas jazdy przewidziane są postoje na odpoczynek, posiłek i zwiedzanie zabytków.
  • Noclegi podczas rajdów są w afiliowanych ośrodkach Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania własnego śpiwora oraz sakw.
  • Koszt każdego rajdu wynosi około 260zł za dzień, w jego cenę wliczone jest obiadokolacja, śniadanie, nocleg i koń wraz z przewodnikiem.
  • W czasie trwania Wycieczki, Rajdu i Obozu, każdy z jego uczestników otrzymuje konia pod swoją opiekę.
  • Rajdy prowadzone są przez doświadczonych Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK II Stopnia oraz doświadczonych Instruktorów Jeździectwa.
  • Jeźdźcy biorący udział w rajdach, wycieczkach i wędrownych obozach konnych zobowiązani są wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas rajdów we własnym zakresie, organizatorzy rajdów posiadają wyłącznie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  • Ilość uczestników jest ograniczona, podczas zapisów na rajd prosimy o wpłatę zaliczki.