Urodziny JOKAR-u 2014 :))))…
Urodziny JOKAR – u :) )))…