klucz w zamku

Znalezienie odpowiedniego mieszkania to nie lada wyzwanie. Gdy już się na nie natkniemy, możemy w pośpiechu podjąć decyzję, której konsekwencje będziemy ponosić przez najbliższe miesiące. Pochopne podpisywanie umowy oraz brak czujności i doświadczenia mogą być początkiem katastrofy. W artykule podpowiadamy, o czym pamiętać podczas zawierania umowy, aby radość związana z rozpoczęciem nowego etapu nie przysłoniła nam zdrowego rozsądku. 

Co warto wiedzieć o podpisywaniu umowy? 

Przede wszystkim to, że powinniśmy ją zawrzeć w formie papierowej w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach (choć umowa ustna oczywiście również jest wiążąca dla obu stron). Obowiązkowo muszą znaleźć się w niej informacje takie jak:  

  • pełne dane osobowe obu stron,  
  • czas trwania umowy,  
  • okres i warunki wypowiedzenia,  
  • wysokość czynszu oraz opis lokalu (łącznie z wyposażeniem). 

Dobra rady do wykorzystania podczas podpisywania umowy? Od razu spisz z wynajmującym protokół o stanie mieszkania lub wykonaj zdjęcia każdego pomieszczenia, skupiając się na ewentualnych zniszczeniach. W ten sposób udokumentujesz, w jakim stanie było lokum, zanim jeszcze się do niego wprowadziłeś, co zapewni ci komfort psychiczny, w razie, gdyby wynajmujący okazał się nieuczciwy. 

Co może wynajmujący i jakie zmiany w umowie czy odstępstwa od niej są możliwe? 

Wynajmujący może prosić kandydata na lokatora o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz chcieć uzyskać informacje co do zatrudnienia i dochodów, aby zastanowić się, czy najemca będzie miał możliwości finansowe uiszczania wszystkich niezbędnych opłat w terminie. Poza tym warto wiedzieć, że właściciel lokum ma możliwość podniesienia wysokości czynszu już podczas zamieszkiwania lokalu przez najemcę. Jeśli natomiast druga strona korzysta z mieszkania w sposób nieodpowiedni (np. zaniedbuje go, naraża na zniszczenia), możliwe jest wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów w niej zawartych.  

Jak to jest z tą kaucją? 

Kaucja to finansowe zabezpieczenie interesów wynajmującego w przypadku, gdy najemca nie będzie stosował się do postanowień umowy. Jeśli więc nie zalegasz z żadnymi opłatami oraz nie zostawiasz wynajmowanego lokum w gorszym stanie, to wynajmujący ma miesiąc na zwrócenie kaucji. Po upływie tego terminu masz możliwość upominania się o swoje listownie (wezwanie możesz napisać z pomocą doświadczonego prawnika lub samodzielnie), a jeśli to nie pomoże – skierowania sprawy do sądu. Jeżeli jednak mieszkanie wymaga pewnego odnowienia po okresie, w którym z niego korzystałeś, wynajmujący ma prawo zachować część lub całość tego pieniężnego zabezpieczenia. 

Ważne! Przy zawieraniu umowy pamiętaj o zdobyciu jakiegoś potwierdzenia uiszczenia kaucji – jeśli kwotę wpłacasz na konto bankowe, zatytułuj przelew „kaucja”, a w przypadku dawania pieniędzy do ręki, poproś o pokwitowanie. 

Przede wszystkim uważność 

W każdej sytuacji najważniejsza jest przede wszystkim racjonalność. Dokładne przeczytanie postanowień zawartych w umowie, zwracanie uwagi na szczegóły, dążenie do posiadanie potwierdzenia wszystkich ustaleń oraz dokumentowanie istotnych kwestii (np. stanu lokum zanim się do niego wprowadzimy) zapewnią nam możliwość spokojnego korzystania z wynajmowanego mieszkania, nawet w przypadku trafienia na nie do końca nieuczciwego właściciela. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.