paragraf

Kiedy zaciągasz kredyt czy pożyczkę zgadzasz się na warunki ich spłaty. Jeżeli dotąd terminowo wywiązywałeś się ze swoich zobowiązań zapewne nie miałeś okazji do kontaktu z wierzycielem. Co jednak dzieje się w momencie gdy niespłacany dług zaczyna narastać? Kim jest wierzyciel? Jakie ma prawa, a także jakie ciążą na nim obowiązki? 

Kim jest wierzyciel? 

Według słownika języka polskiego PWN wierzyciel: „jest to osoba fizyczna lub prawna, u której ktoś zaciągnął dług”. Oznacza to, że dłużnik i wierzyciel połączeni są ze sobą określonym zobowiązaniem, które wraz z odsetkami i innymi wynikającymi z zawartej pomiędzy stronami umowy należy zwrócić.  

W tym przypadku warto zwrócić też uwagę na pojęcie zobowiązania. W art. 353 kc możemy znaleźć takie wyjaśnienie: 

Art. 353. [Zobowiązanie] 

  • 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. 

Wierzyciel może (i zapewne będzie) wymagać od nas spłaty świadczenia lub wykonania określonej czynności. W tej sytuacji świadczenie to staje się długiem dla dłużnika, a wierzytelnością dla wierzyciela. 

Kto może być wierzycielem? 

Niezależnie gdzie zaciągnięty został dług – czy był to znajomy czy np. bank – jednostka ta staje się dla nas wierzycielem. Może być to każda osoba fizyczna oraz prawna. 

Możemy także wyróżnić 4 typy wierzycieli: 

  • Wierzyciel osobisty – wierzyciel domagający się zwrotu swojej należności z majątku osobistego dłużnika, 
  • Wierzyciel alimentacyjny – wierzyciel, który może domagać się zasądzonych mu alimentów, 
  • Wierzyciel rzeczowy – ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z określonej rzeczy jako pierwszy, przed innymi wierzycielami osobistymi, 
  • Wierzyciel hipoteczny – dochodzi zaspokojenia roszczeń z nieruchomości, na której nałożona została hipoteka. 

Prawa wierzyciela 

Wierzyciel może, a nawet powinien dochodzić praw, które mu przysługują. Wierzyciel może zgłosić swoją sprawę do firmy windykacyjnej, sądu oraz komornika, którzy zajmą się postępowaniem egzekucyjnym. Warto mieć w tym procesie wsparcie sprawdzonych prawników, których zrzeszać będzie sprawdzona firma windykacyjna. 

Pamiętajmy też, że do gwarantowanych praw wierzyciela zaliczamy: 

  • żądanie spełnienie świadczenia; 
  • naliczenie odsetek za płatność po terminie; 
  • wyznaczenie kolejności spłaty należności; 
  • wyznaczenie metody egzekucji; 
  • zawarcie ugody. 

Dłużnik musi wywiązać się z postanowień zawartych w umowie, dlatego jeżeli zostałeś wierzycielem a ktoś spóźnia się ze spłatą należności – nie zwlekaj i walcz o swoje prawa.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *