wózek inwalidzki

Co roku w Polsce dochodzi do tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których uczestnicy doznać mogą obrażeń – zarówno tych lekkich, łatwych do wyleczenia, jak i ciężkich, których skutki mogą pozostać do końca życia. Warto w takich sytuacjach pamiętać o przysługującym prawie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – czym jest? 

W ostatnich latach świadomość tego, co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie na naprawę pojazdu oraz powrót do zdrowia po wypadku wzrosła. Coraz więcej osób stara się otrzymać satysfakcjonującą kwotę na likwidację szkód. Czym jednak dokładnie jest odszkodowanie? 

Poszkodowany może domagać się świadczenia za uszczerbek na zdrowiu za uszkodzenia ciała (np. złamania kości, skręcenia stawów, naderwania lub zerwania ścięgien, wszelkiego rodzaju rany, poparzenia itp.). Warto pamiętać, że za niewidoczne szkody takie jak np. choroby i zaburzenia psychiczne, poszkodowany również może ubiegać się o odszkodowanie. 

Kiedy możesz się ubiegać o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny 

Zadośćuczynienie lub odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje wszystkim osobom, które poniosły obrażenia np. wskutek wypadku drogowego. W tym konkretnym przypadku dotyczy to pasażerów, pieszych, rowerzystów, motocyklistów, kierowców, a także innych uczestników zdarzenia. Jeśli poszkodowany nie ukończył 18 roku życia, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest wypłacane rodzicom lub prawnym opiekunom. 

Odszkodowanie za wypadek drogowy możesz uzyskać jeżeli: 

  • Byłeś kierowcą lub pasażerem pojazdu i do wypadku doszło nie z Twojej winy; 
  • Byłeś pasażerem pojazdu, który prowadził sprawca; 
  • Byłeś pieszym potrąconym przez pojazd. 

Jak wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu można uzyskać? 

Zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszystkie koszty, które wyniknęły z jego powodu. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli z powodu wypadku poszkodowany stał się inwalidą, to także sumę potrzebną na ewentualne przygotowanie do innego zawodu.  

Warto jednak pamiętać, że zwrot „wszelkie koszty” jest pojęciem niedookreślonym. Taki zapis pozwala na uzyskanie w sądzie orzeczenia zasądzającego kwotę odszkodowania odzwierciedlającą wszystkie poniesione wydatki, jeżeli były one celowe i konieczne. Dlatego też warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy specjalistów, dzięki którym uzyskać można satysfakcjonujące odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub otrzymać sprawiedliwą rekompensatę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *